De Kleine Troubadour

De kleine troubadour’ is de jonge muzikant tussen de vier maanden en zes jaar oud.
Elk kind in die leeftijdsperiode is onmiddellijk geïnteresseerd bij het horen van geluiden en melodieën. Deze kleine troubadours geven hun (en onze) wereld kleur met liedjes en muziek.

‘De Kleine Troubadour’ is ook de naam van het bedrijf van Bernadette Krans. Met haar cursus Muziek aan Tafel, workshops Muziek en opleiding Vakleidster Muziek, zorgt zij voor een nieuwe impuls voor de kinderopvang en brede school. Ook via de cursus Muziek op Schoot en via workshops voor kinderen beoogt zij via bonte en gevarieerde muzikale spelvormen het jonge kind uit te dagen de eigen muzikale vermogens aan te spreken en te ontwikkelen. Plezier maken en beleven wat muziek maken te bieden heeft, staat daarbij voorop.

de kleine troubadourPedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal kunnen de nieuwe werkvormen inzetten bij hun dagelijks werk in de vorm van muziek door de dag heen, of als op zichzelf staande muziekactiviteiten. Deelnemende ouders kunnen het zingen en de schootspelletjes van weleer, thuis laten herleven. Naast het grote plezier dat jonge kinderen aan zingen en zelf muziek maken beleven, dragen de muziekactiviteiten op speelse wijze bij aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden: de muzikale ontwikkeling, maar ook de taal-, de motorische, de fantasie-, de sociale en de cognitieve ontwikkeling.

Het tijdschrift Kinderopvang liep een dagje mee bij de cursus Muziek aan Tafel om de fijne kneepjes te leren. Lees hier het hele artikel.

Bernadette Krans volgde de docentenopleiding ‘Muziek op Schoot’ aan het conservatorium van Amsterdam. In 2001 richtte zij haar bedrijf  ‘De Kleine Troubadour’ op. Sindsdien geeft zij workshops aan professionals tijdens studiedagen of als losse inspiratiebron, evenals workshops aan kinderen van kinderdagverblijven. Ze ontwikkelde een methode voor het opleiden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 tot Vakleidster Muziek. In 2014 is de korte, enthousismerende en praktische cursus Muziek aan Tafel voor pedagogisch medewerkers ontwikkeld.

Actueel

muzieknootje Dinsdagavond 24 oktober a.s. is er een open inschrijvingsworkshop in Nigtevecht, waarop individueel ingeschreven kan worden. De workshop gaat door! De lengte van de workshop bedraagt twee uur. Halverwege is er een korte pauze van tien minuten.
Er worden geen voorwaarden gesteld aan de vooropleiding.
Doel van de workshop: Cursisten leren hoe zij ongeveer twintig minuten lang een complete en blijvend-boeiende muziekactiviteit aan kunnen bieden, passend bij de dreumes, peuter en kleuter. Cursisten krijgen velerlei tips en ideeën aangereikt om direct mee aan de slag te kunnen. Ook het inzetten van materiaal, beweging en CD's komt aan de orde.
Aard van de workshop: Een gezellige,wervelende en inspirerende workshop waarvoor de cursist geen muziekachtergrond hoeft te hebben. De cursist gaat met een hoofd vol ideeën en specifieke tips op papier weer naar huis. 
Lees hier meer over deze open inschrijvingsworkshop.

muzieknootje De Kleine Troubadour in Kiddo en Kinderopvang
In het januari-nummer van 2017 verscheen in Kiddo een interview met De Kleine Troubadour met daarin praktische tips en adviezen voor het muziekmaken met kinderen in de kinderopvang.

In het januari/februari-nummer van het blad Kinderopvang leest u meer over tips voor een goede muziekles met daarnaast een winter-muziek-idee!


Opleidingen & Cursussen De Kleine Troubadour staat sinds 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee  aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling en er wordt vrijstelling verleend voor het heffen van BTW.