vind ons op facebook
De Kleine Troubadour

de kleine troubadour‘De kleine troubadour’ is de jonge muzikant tussen de vier maanden en zes jaar oud. Elk kind in die leeftijdsperiode is onmiddellijk geïnteresseerd bij het horen van geluiden en melodieën. Deze kleine troubadours geven hun (en onze) wereld kleur met liedjes en muziek.

‘De Kleine Troubadour’ is ook de naam van het bedrijf van Bernadette Krans. Met haar cursus Muziek aan Tafel, workshops Muziek en opleiding Vakleidster Muziek, zorgt zij voor een nieuwe impuls voor de kinderopvang en brede school. Ook via de cursus Muziek op Schoot en via workshops voor kinderen beoogt zij via bonte en gevarieerde muzikale spelvormen het jonge kind uit te dagen de eigen muzikale vermogens aan te spreken en te ontwikkelen. Plezier maken en beleven wat muziek maken te bieden heeft, staat daarbij voorop.

de kleine troubadourPedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal kunnen de nieuwe werkvormen inzetten bij hun dagelijks werk in de vorm van muziek door de dag heen, of als op zichzelf staande muziekactiviteiten. Deelnemende ouders kunnen het zingen en de schootspelletjes van weleer, thuis laten herleven. Naast het grote plezier dat jonge kinderen aan zingen en zelf muziek maken beleven, dragen de muziekactiviteiten op speelse wijze bij aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden: de muzikale ontwikkeling, maar ook de taal-, de motorische, de fantasie-, de sociale en de cognitieve ontwikkeling.

Het tijdschrift Kinderopvang liep een dagje mee bij de cursus Muziek aan Tafel om de fijne kneepjes te leren. Lees hier het hele artikel.

Bernadette Krans volgde de docentenopleiding ‘Muziek op Schoot’ aan het conservatorium van Amsterdam. In 2001 richtte zij haar bedrijf  ‘De Kleine Troubadour’ op. Sindsdien geeft zij workshops aan professionals tijdens studiedagen of als losse inspiratiebron, evenals workshops aan kinderen van kinderdagverblijven. Ze ontwikkelde een methode voor het opleiden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 tot Vakleidster Muziek. In 2014 is de korte, enthousismerende en praktische cursus Muziek aan Tafel voor pedagogisch medewerkers ontwikkeld.

Lees hier meer over de workshops Muziek voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.

ACTUEEL:

In 2016 bestaat De Kleine Troubadour 15 jaar!
In heel 2016 ontvangt u daarom korting op de cursus Muziek aan Tafel en op de opleiding Vakleidster Muziek.

Cursus Muziek aan Tafel
Een korte, inspirerende cursus met een gedegen kennis-ondergrond voor pedagogisch medewerkers, gegeven op de locatie van het kindercentrum. In vier of vijf dagdelen leert u alles wat nodig is om direct praktisch aan de slag te kunnen met muziekactiviteiten op de groep.
U ontvangt voor twee tot vier cursisten 10% korting. U betaalt dan voor twee cursisten niet € 970,- maar slechts € 873,-. Tevens ontvangt u bij deze leuke cursus een gratis muziekpakket.


muzieknootje Opleiding Vakleidster Muziek
In heel 2016, betaalt u niet € 1.340,- maar slechts € 1.139,- per cursist. Deze nascholing is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die op het gebied van muziek met het jonge kind van de hoed en de rand willen weten. De Vakleidster Muziek wordt dan ook een absoluut expert op muziekgebied in de kinderopvang.


Opleidingen & Cursussen De Kleine Troubadour staat sinds 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee  aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling en er wordt vrijstelling verleend voor het heffen van BTW.