Cursus Muziek & Kleuters voor leerkrachten


In deze nieuwe cursus voor leerkrachten, worden leerkrachten van groep 1 en 2 de benodigde kennis, kundigheid en praktische vaardigheden aangereikt zodat ze zich gaandeweg ontwikkelen tot gespecialiseerde professionals op het gebied van muziek.
Ze worden geschoold om zelfstandig en naar eigen inzicht opzichzelfstaande muzieklessen te geven in de groep en muziek in te zetten bij de activiteiten van alledag, zoals bijvoorbeeld bij het opruimen.

Lees hier meer over deze cursus voor leerkrachten van groep 1 en 2 in het basisonderwijs

 

Workshops en lessen voor kleuters

Bij workshops en muzieklessen aan kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaat het op de eerste plaats om het plezier dat jonge kinderen aan zingen en zelf experimenteren met muziek beleven.

Leer hier meer over de workshops en lessen voor kleuters.