Algemene voorwaarden Opleidingen & Cursussen De Kleine Troubadour


Algemeen
Inschrijving voor de diensten bij De Kleine Troubadour impliceert instemming met de volgende voorwaarden:

Offerte
De offerte is vrijblijvend.

Inschrijving
Inschrijving geschiedt per post of per e-mail via het inschrijfformulier. Na het versturen van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief.
De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor een inschrijving om haar moverende redenen te weigeren.

Bevestiging en facturering
Na het ontvangen van de inschrijving wordt deze zo spoedig mogelijk, gewoonlijk binnen 4 werkdagen, door De Kleine Troubadour bevestigd.

Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden per post of per email met leesbevestiging. De Kleine Troubadour aanvaardt geen aansprakelijkheid indien annuleringen haar niet of te laat bereiken. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/workshop worden slechts de administratiekosten (20% van het cursusbedrag) in rekening gebracht. Bij latere annulering is het gehele cursusbedrag verschuldigd. De overeenkomst kan nog twee weken na ondertekening kosteloos geannuleerd worden indien de cursist de overeenkomt ondertekent (deze mogelijkheid vervalt op het moment dat de dienst intreedt en geldt niet bij ondertekening door de opdrachtgevende organisatie).

BTW
Er wordt geen BTW in rekening gebracht doordat De Kleine Troubadour geregistreerd staat in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs.

Veiligheid en Privacy
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw gegevens nooit met derden gedeeld. In de les mogen geen foto’s of filmpjes gemaakt worden. Alle informatie van of over de klanten en/ of de deelnemers die het instituut verneemt of observeert is vertrouwelijk voor het instituut, haar deelnemers en de docenten en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de klant/deelnemer dit heeft meegedeeld of als uit de informatie of observatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Copyright
Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het instituut. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag tevens niet worden gebruikt als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

Klachtenregeling
Met een klacht wendt men zich in eerste instantie tot de directie van De Kleine Troubadour. Indien dit niet leidt tot een wederzijdse oplossing kan de opdrachtgever de klachtencommissie benaderen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld door directie en klachtencommissie en niet aan derden voorgelegd. De leden van de klachtencommissie hebben geen relatie met de organisatie, zodat zij onafhankelijk kunnen oordelen. Het klachtenreglement is vinden bij: www.dekleinetroubadour.nl/klachtencommissie.

Vooropleiding en ervaring
De Kleine troubadour kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gebleken ontoereikende ervaring, vaardigheden en/of (voor)opleiding van de cursist(e) of deelnemers.

Dan volgen nu de specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor:

de opleiding Vakleidster Muziek
de cursus Muziek aan Tafel
de cursus ‘’Muziek & Kleuters’’ voor leraren basisonderwijs
workshops Muziek
de cursus ‘’Kleuters & Muziek’’ voor kleuters
de cursus Muziek op Schoot

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor de opleiding Vakleidster Muziek:

Betaling
Het opleidingsbedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding op de rekening van De Kleine Troubadour te zijn bijgeschreven.

In Company
Bij een In company-opleiding dient het deelnemende kindercentrum zorg te dragen voor:

 • Een (ruime) kantoor- of aparte ruimte waar geen kinderen of volwassenen, anders dan de cursisten, aanwezig hoeven te zijn. De ruimte is dus rustig (stil). De muziekactiviteiten aan de kinderen kunnen plaatsvinden in deze ruimte, d.w.z. een ronde mat met een doorsnede van 3 meter kan er ruim liggen en de kinderen kunnen deze ruimte bereiken onder leiding van een pedagogisch medewerker;
 • Een hoge tafel waar genoeg plaats is voor het aantal cursisten + docent;
 • Koffie en thee gedurende de lessen (evt. door De Kleine Troubadour zelf te verzorgen ter plekke);
 • Dreumesen of peuters (steeds dezelfde, minimaal 6, maximaal 15 voorzien van een naamsticker of naambadge voor e muziekactiviteiten. Het kan voorkomen dat er in een les aan de cursisten tweemaal een groepje kinderen nodig is. De kleine Troubadour zal de gevraagde leeftijd van de kinderen ruim op tijd doorgeven.

  Aanschaf middelen
  Elke deelnemende cursist dient in het bezit te zijn van een drietal, door De Kleine Troubadour op te geven boeken met bijbehorende CD’s en een klokkenspel (c’ tot c’’) van een opgegeven merk. Zonder deze, of onjuiste middelen kan de cursist niet deelnemen.

  Wijzigingen
  De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (ziekte of overmacht) aanvangstijd en/of data van de cursus Muziek aan Tafel te wijzigen. Bij ziekte of familieomstandigheden van de docent van De Kleine Troubadour zal geprobeerd worden de lesdagen later in te halen. Indien dit niet mogelijk is van de zijde van De Kleine Troubadour en er geen oplossing is om de cursus te voltooien, zal De Kleine Troubadour het cursusgeld minus de materiaalkosten restitueren aan opdrachtgever. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed. Bij ziekte en/of verhindering van de deelnemende cursisten zullen de weggevallen lesdagen niet ingehaald worden. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) cursus te weigeren. De cursuskosten voor betreffende cursist(en) zullen dan gerestitueerd worden minus de gevolgde lesdagen en minus de kosten van het lesmateriaal. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed door De Kleine Troubadour.

  Reiskostenvergoeding
  Indien het deelnemende kindercentrum/brede school verder dan 15 km van de vestigingsplaats van
  De Kleine Troubadour gelegen is worden reiskosten in rekening gebracht van € 0,19 per km
  met aftrek van de eerste 15 km heen en terug. Er is dan dus een reductie van twee maal 15 kilometer. Indien de opleiding plaatsvindt op een locatie van De Kleine Troubadour worden de reiskosten van de docent verdeeld over de cursisten.Er geldt dan eenzelfde reductie.
  Parkeerkosten dienen door het deelnemende centrum te worden vergoed.

  Certificaat, examinering en herkansing
  Indien de deelnemer volgens De Kleine Troubadour vaardigheden en kennis voldoende beheerst, de opdrachten voldoende uitgevoerd heeft en daarnaast minimaal 90% van de lessen gevolgd heeft, zal de deelnemer een certificaat ontvangen. De cursist dient daarnaast het liedjesexamen en de vakjargontest voldoende te maken. Bij onvoldoende beheersing van vaardigheden of kennis kan de cursist indien mogelijk tijdens, danwel op een later moment, na de opleiding, herexamen doen. De eventuele kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.

  Veiligheid en Privacy
  De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen veiligheid tijdens de lessen.

  Vooropleiding en ervaring
  De minimale vooropleiding van de deelnemer dient te zijn: VMBO GL of -TL en/of MBO niveau 3. Indien anders wordt in overleg met de manager van het kindercentrum besloten of de deelnemer kan deelnemen. Bij inschrijving wordt een telefonische ‘check’ uitgevoerd met de cursist ten aanzien van het zuiver zingen van de cursist.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor de cursus Muziek aan Tafel:

Betaling
Het opleidingsbedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus op de rekening van De Kleine Troubadour te zijn bijgeschreven.

In Company
Bij een In company-opleiding dient het deelnemende kindercentrum zorg te dragen voor:

 • Een (ruime) kantoor- of aparte ruimte waar geen kinderen of volwassenen, anders dan de cursisten, aanwezig hoeven te zijn. De ruimte is dus rustig (stil). De muziekactiviteiten aan de kinderen kunnen plaatsvinden in deze ruimte, d.w.z. een ronde mat met een doorsnede van 3 meter kan er ruim liggen en de kinderen kunnen deze ruimte bereiken onder leiding van een pedagogisch medewerker;
 • Een hoge tafel waar genoeg plaats is voor het aantal cursisten + docent;
 • Koffie en thee gedurende de lessen (evt. door De Kleine Troubadour zelf te verzorgen ter plekke);
 • Dreumesen of peuters (steeds dezelfde, minimaal 6, maximaal 15 voorzien van een naamsticker of naambadge voor e muziekactiviteiten. Het kan voorkomen dat er in een les aan de cursisten tweemaal een groepje kinderen nodig is. De kleine Troubadour zal de gevraagde leeftijd van de kinderen ruim op tijd doorgeven.

  Aanschaf middelen
  Elke deelnemende cursist dient in het bezit te zijn van een tweetal, door De Kleine Troubadour op te geven boeken met bijbehorende CD’s. Zonder deze, of onjuiste middelen kan de cursist niet deelnemen.

  Wijzigingen
  De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (ziekte of overmacht) aanvangstijd en/of data van de cursus Muziek aan Tafel te wijzigen. Bij ziekte of familieomstandigheden van de docent van De Kleine Troubadour zal geprobeerd worden de lesdagen later in te halen. Indien dit niet mogelijk is van de zijde van De Kleine Troubadour en er geen
  oplossing is om de cursus te voltooien, zal De Kleine Troubadour het cursusgeld minus de materiaalkosten restitueren aan opdrachtgever. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed. Bij ziekte en/of verhindering van de deelnemende cursisten zullen de weggevallen lesdagen niet ingehaald worden. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) cursus te weigeren. De cursuskosten voor betreffende cursist(en) zullen dan gerestitueerd worden minus de gevolgde lesdagen en minus de kosten van het lesmateriaal. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed door De Kleine Troubadour.

  Reiskostenvergoeding
  De reiskostenvergoeding van de docent bedraagt € 0,19 per kilometer.
  Parkeerkosten dienen door het deelnemende centrum te worden vergoed.

  Certificaat en herkansing
  Indien de deelnemer volgens De Kleine Troubadour vaardigheden en kennis voldoende beheerst en daarnaast minimaal 90% van de lessen gevolgd heeft, zal de deelnemer een certificaat ontvangen. Bij onvoldoende beheersing van vaardigheden of kennis kan de cursist indien mogelijk tijdens, danwel op een later moment, na de opleiding, herexamen doen. De eventuele kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.

  Veiligheid en Privacy
  De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen veiligheid tijdens de lessen.

  Vooropleiding en ervaring
  De minimale vooropleiding van de deelnemer dient te zijn: VMBO GL of -TL en/of MBO niveau 3. Indien anders wordt in overleg met de manager van het kindercentrum besloten of de deelnemer kan deelnemen. Bij inschrijving wordt een telefonische ‘check’ uitgevoerd met de cursist ten aanzien van het zuiver zingen van de cursist.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor de cursus ‘’Muziek & Kleuters’’ voor leraren basisonderwijs:

Betaling
Het opleidingsbedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus op de rekening van De Kleine Troubadour te zijn bijgeschreven.

In Company
Bij een In company-opleiding dient het deelnemende kindercentrum zorg te dragen voor:

 • Een (ruime) kantoor- of aparte ruimte waar geen kinderen of volwassenen, anders dan de cursisten, aanwezig hoeven te zijn. De ruimte is dus rustig (stil). De muziekactiviteiten aan de kinderen kunnen plaatsvinden in deze ruimte, d.w.z. een ronde mat met een doorsnede van 3 meter kan er ruim liggen en de kinderen kunnen deze ruimte bereiken onder leiding van een pedagogisch medewerker;
 • Een hoge tafel waar genoeg plaats is voor het aantal cursisten + docent;
 • Koffie en thee gedurende de lessen (evt. door De Kleine Troubadour zelf te verzorgen ter plekke);
 • Dreumesen of peuters (steeds dezelfde, minimaal 6, maximaal 15 voorzien van een naamsticker of naambadge voor de muziekactiviteiten. Het kan voorkomen dat er in een les aan de cursisten tweemaal een groepje kinderen nodig is. De kleine Troubadour zal de gevraagde leeftijd van de kinderen ruim op tijd doorgeven.

  Aanschaf middelen
  Elke deelnemende cursist dient in het bezit te zijn van een aantal, door De Kleine Troubadour op te geven boeken met bijbehorende CD’s en een klokkenspel (c’ tot c’’) van een opgegeven merk. Zonder deze, of onjuiste middelen kan de cursist niet deelnemen.

  Wijzigingen
  De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen (ziekte of overmacht) aanvangstijd en/of data van de cursus Muziek aan Tafel te wijzigen. Bij ziekte of familieomstandigheden van de docent van De Kleine Troubadour zal geprobeerd worden de lesdagen later in te halen. Indien dit niet mogelijk is van de zijde van De Kleine Troubadour en er geen oplossing is om de cursus te voltooien, zal De Kleine Troubadour het cursusgeld minus de materiaalkosten restitueren aan opdrachtgever. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed. Bij ziekte en/of verhindering van de deelnemende cursisten zullen de weggevallen lesdagen niet ingehaald worden. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) cursus te weigeren. De cursuskosten voor betreffende cursist(en) zullen dan gerestitueerd worden minus de gevolgde lesdagen en minus de kosten van het lesmateriaal. De gemaakte kosten van de opdrachtgever zoals bijvoorbeeld het inzetten van vervangend personeel worden in dat geval niet vergoed door De Kleine Troubadour.

  Reiskostenvergoeding
  De reiskostenvergoeding van de docent bedraagt € 0,19 per kilometer.
  Parkeerkosten dienen door het deelnemende centrum te worden vergoed.

  Certificaat en herkansing
  Indien de deelnemer volgens De Kleine Troubadour vaardigheden en kennis voldoende beheerst, de opdrachten voldoende uitgevoerd heeft en daarnaast minimaal 90% van de lessen gevolgd heeft, zal de deelnemer een certificaat ontvangen. Bij onvoldoende beheersing van vaardigheden of kennis kan de cursist indien mogelijk tijdens, danwel op een later moment, na de opleiding, herexamen doen. De eventuele kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.

  Veiligheid en Privacy
  De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen veiligheid tijdens de lessen.

  Vooropleiding en ervaring
  De minimale vooropleiding van de deelnemer dient te zijn: HBO. Indien anders wordt in overleg besloten of de deelnemer kan deelnemen. Bij inschrijving wordt een telefonische ‘check’ uitgevoerd met de cursist ten aanzien van het zuiver zingen van de cursist.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor workshops Muziek:

Betaling:
Facturatie geschiedt achteraf.

Duur van de workshop
Voor organisaties die 100 km of verder van de vestigingsadres van De Kleine Troubadour verwijderd liggen is de minimale workshopduur anderhalf uur. Dit kan ook tweemaal 45 minuten zijn binnen één plaats. Indien er een pauze tussen verschillende workshops plaatsvindt, wordt 15 minuten niet berekend, indien de pauze langer duurt zal dit gerekend worden als workshopsduur.

Aantal deelnemers
Workshops volwassenen: het maximaal aantal volwassen deelnemers is 30. Boven de 30 deelnemers geldt een bedrag van € 25,00 per persoon extra, met een maximum van in totaal 40 deelnemers.
Workshops kinderen: maximaal 16 kinderen per workshop. Boven de 16 deelnemers aan de kinderworkshops geldt een bedrag van 24,50 per kind extra, met een maximum van 30 kinderen in totaal. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) workshop te weigeren.

Wijzigingen
Bij ziekte/bij overmacht verhinderd zijn van de zijde van De Kleine Troubadour zal getracht worden vervanging voor de betreffende docent te zoeken, indien dit niet lukt zal opdrachtgever verschoond blijven van kosten.

Reiskostenvergoeding
De reiskosten zijn geïntegreerd in de berekeningsformule.
Eventuele parkeerkosten dienen door het deelnemende centrum te worden vergoed.

Veiligheid en Privacy
De volwassen cursist en ouders die aanwezig zijn bij de workshop zijn te allen tijde verantwoordelijk voor eigen veiligheid en/of die van hun kind tijdens de lessen.

Vooropleiding en ervaring
Er zijn geen scholingsvoorwaarden om mee te kunnen doen aan een workshop Muziek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor de cursus ‘’Kleuters & Muziek’’ voor kleuters. Indien afwijkend van de algemene voorwaarden van De Kleine Troubadour, prevaleren de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

Algemeen
Na het inschrijven bij Globe CKC voor een cursus Muziek op Schoot ontvangt de cursist, van De Kleine Troubadour, bevestiging per email. Tegelijkertijd ontvangt de cursist de Algemene Voorwaarden. Twee weken na bevestiging van de inschrijving impliceert de inschrijving voor de cursus Muziek op Schoot instemming met de algemene- en specifieke voorwaarden.

Inschrijving
Inschrijving voor de cursus Kleuters & Muziek geschiedt online via de website van Globe CKC Hilversum. Zonder inschrijving vooraf kan men niet ter lesse gaan.

Bevestiging
Nadat De Kleine Troubadour de inschrijving heeft ontvangen van Globe CKC zal zij zo spoedig mogelijk de inschrijving bevestigen en de Algemene Voorwaarden meesturen.

Betaling en annulering
Facturatie geschiedt voor of tijdens de cursus door Globe CKC.
Binnen twee weken na bevestiging kan men kosteloos de inschrijving annuleren (deze mogelijkheid vervalt op het moment dat de dienst intreedt). Indien men voor aanvang van de cursus aangeeft bij de eerste les of (een) andere les(sen) niet aanwezig te kunnen zijn, word(t)(en) deze les(sen) wel in rekening gebracht. Bij het inschrijven van twee of meer kinderen wordt geen korting gegeven.

Aantal deelnemers
Het maximale aantal cursisten bedraagt 10 kinderen per cursus en het minimale aantal 6. De kleuters krijgen les zonder hun ouder(s).  Er kunnen geen broertjes of zusjes of andere kinderen meekomen naar de les.

Inhalen lessen
Er is geen mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Afwezigheid van de cursist mag wel maar hoeft niet doorgegeven te worden.

Instromen
Indien er nog plek is in de cursus kunnen cursisten later de cursus instromen. Men betaalt dan alleen het aantal lessen dat men volgt.

Proefles
Men kan geen proefles volgen.

Veiligheid en Privacy
De docent zorgt voor de veiligheid van de deelnemende cursist in het muzieklokaal (graag ter toilette gaan voor aanvang van de les omdat de docent niet mee kan gaan).

Wijzigingen
Bij het missen van (een) les(sen) door de cursist, kan, ongeacht de reden, het cursusgeld niet gerestitueerd worden. Bij ziekte van de docent zal door De Kleine Troubadour als eerste getracht worden vervanging voor de betreffende docent te zoeken. Als dit niet lukt zal gekeken worden of de gemiste lessen na afloop van de lesdata gegeven kunnen worden (de cursus schuift op). Indien de docent bij beide oplossingen geen slagingsmogelijkheid ziet en meer dan twee lessen komen te vervallen, wordt de cursist met ingang van de derde uitgevallen les gecompenseerd. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) cursus te weigeren. De cursuskosten voor betreffende cursist(en) zullen dan gerestitueerd worden minus de gevolgde lesdagen.

Geldigheid Algemene Voorwaarden
Bij overeenkomstige onderwerpen prevaleren de Algemene- en specifieke Voorwaarden van  De Kleine Troubadour boven die van Globe CKC. Bij onderwerpen die niet opgenomen zijn bij de Algemene Voorwaarden van De Kleine Troubadour, gelden de Algemene Voorwaarden van Globe CKC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifieke voorwaarden naast de hierboven beschreven algemene voorwaarden voor de cursus Muziek op Schoot. Indien afwijkend van de algemene voorwaarden van De Kleine Troubadour, prevaleren de specifieke voorwaarden boven de algemene voorwaarden.

Algemeen
Na het inschrijven bij Globe CKC voor een cursus Muziek op Schoot ontvangt de cursist, van De Kleine Troubadour, bevestiging per email. Tegelijkertijd ontvangt de cursist de Algemene Voorwaarden. Twee weken na bevestiging van de inschrijving impliceert de inschrijving voor de cursus Muziek op Schoot instemming met de algemene- en specifieke voorwaarden.

Inschrijving
Inschrijving voor de cursus Muziek op Schoot geschiedt online via de website van Globe CKC Hilversum. Zonder inschrijving vooraf kan men niet ter lesse gaan.

Bevestiging
Nadat De Kleine Troubadour de inschrijving heeft ontvangen van Globe CKC zal zij zo spoedig mogelijk de inschrijving bevestigen en de Algemene Voorwaarden meesturen.

Betaling en annulering
Facturatie geschiedt voor of tijdens de cursus door Globe CKC.
Binnen twee weken na bevestiging kan men kosteloos de inschrijving annuleren (deze mogelijkheid vervalt op het moment dat de dienst intreedt). Indien men voor aanvang van de cursus aangeeft bij de eerste les of (een) andere les(sen) niet aanwezig te kunnen zijn, word(t)(en) deze les(sen) wel in rekening gebracht. Bij het inschrijven van twee of meer kinderen wordt geen korting gegeven.

Aantal deelnemers
Het maximale aantal cursisten bedraagt 10 kinderen per cursus en het minimale aantal 8. Er dient steeds, en maximaal één ouder/ verzorger mee te komen naar de les, bij voorkeur steeds dezelfde volwassene. Er kunnen geen broertjes of zusjes meekomen naar de les. De Kleine Troubadour behoudt zich het recht voor om cursist(en) de (verdere) cursus te weigeren. De cursuskosten voor betreffende cursist(en) zullen dan gerestitueerd worden minus de gevolgde lesdagen en minus de kosten van het lesmateriaal.

Inhalen lessen
Er is geen mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Afwezigheid van de cursist mag wel maar hoeft niet doorgegeven te worden.

Instromen
Indien er nog plek is in de cursus kunnen cursisten later de cursus instromen. Men betaalt dan alleen het aantal lessen dat men volgt.

Proefles
Men kan geen proefles volgen. Wel kan men bij twijfel over het al dan niet volgen van de cursus, met één volwassene en één kind bij de laatste 10 -15 minuten van één les aanwezig zijn om aan de kant te kijken. Dit in overleg met de docent vooraf en niet in overleg op de dag zelf.

Veiligheid en Privacy
De volwassene die met het kind meekomt naar de les is te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van het (eigen) kind.

Uitval van de les
Bij het missen van (een) les(sen) door de cursist, kan, ongeacht de reden, het cursusgeld niet gerestitueerd worden. Bij ziekte van de docent zal door De Kleine Troubadour als eerste getracht worden vervanging voor de betreffende docent te zoeken. Als dit niet lukt zal gekeken worden of de gemiste lessen na afloop van de lesdata gegeven kunnen worden (de cursus schuift op). Indien de docent bij beide oplossingen geen slagingsmogelijkheid ziet en meer dan twee lessen komen te vervallen, wordt de cursist met ingang van de derde uitgevallen les gecompenseerd.

Geldigheid Algemene Voorwaarden
Bij overeenkomstige onderwerpen prevaleren de Algemene- en specifieke Voorwaarden van  De Kleine Troubadour boven die van Globe CKC. Bij onderwerpen die niet opgenomen zijn bij de Algemene Voorwaarden van De Kleine Troubadour, gelden de Algemene Voorwaarden van Globe CKC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Versie 4,  20 februari 2023