Cursus Muziek & Kleuters voor leerkrachten


In deze nieuwe cursus voor leerkrachten, worden leerkrachten van groep 1 en 2 de benodigde kennis, kundigheid en praktische vaardigheden aangereikt zodat ze zich gaandeweg ontwikkelen tot gespecialiseerde professionals op het gebied van muziek.
Ze worden geschoold om zelfstandig en naar eigen inzicht opzichzelfstaande muzieklessen te geven in de groep en muziek in te zetten bij de activiteiten van alledag, zoals bijvoorbeeld bij het opruimen.

Lees hier meer over deze cursus voor leerkrachten van groep 1 en 2 in het basisonderwijsCursus Kleuters en Muziek

Dit betreft een korte cursus voor kleuters van zes lessen in muziekschool Globe Hilversum Tijdens de lessen wordt er gezongen, bewogen op muziek, eenvoudige muziekinstrumenten gebruikt en veel plezier beleefd.
Ook komt het noteren en lezen van muziek, in zeer eenvoudige vorm, aan de orde.
De muziek wordt aangeboden in een contextrijke sfeer zoals past bij kleuters, met spel, fantasie en verhaal.

 

Lees hier meer over de cursus Kleuters en Muziek

 

Workshops en lessen voor kleuters

Bij workshops en muzieklessen aan kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaat het op de eerste plaats om het plezier dat jonge kinderen beleven aan het zingen en het zelf experimenteren met muziek. Tegelijkertijd krijgt de muzikale ontwikkeling een boost.


Leer hier meer over de workshops en lessen voor kleuters.