Cursus Muziek & Kleuters voor leerkrachten

In de cursus Muziek & Kleuters voor leraren basisonderwijs bouw je een gevarieeerd liedrepertoire op, en leer je muzieklessen voor te bereiden en te geven met afwisseling in zingen, luisteren, bewegen, vastleggen en spelen. Je leert buiten een lesmethode om muzieklessen vorm te geven, maar we kijken ook hoe het is om met een (digitale) methode te werken. We behandelen hoe je klank, vorm en betekenis in je les kunt verwerken en oefenen de muzieklessen in de praktijksituatie van de cursist. Vanaf de tweede les start elke les met een muziekles van 20 tot 30 minuten aan de kinderen, gegeven door de cursist, drie kwartier voor het einde van de lesdag.
De cursus wordt op locatie van de basisschool gegeven.
Kosten: € 595,- per cursist voor 5 lessen van 3 uur (inclusief naslagmateriaal, exclusief boeken en reiskosten docent). Er wordt geen BTW in rekening gebracht.

In januari 2019 zal een nieuwe cursus Muziek & Kleuters van start gaan voor hen die muzieklessen willen verzorgen aan kleuters. Cursisten/leerkrachten kunnen instromen in een groep in Uithoorn (onder Amstelveen). Data volgen binnenkort op deze site.

Workshops en lessen voor kleuters

Bij workshops en muzieklessen aan kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool gaat het op de eerste plaats om het plezier dat jonge kinderen aan zingen en zelf experimenteren met muziek beleven.

Lees hier meer over de workshops en lessen voor kleuters.