Cursus Kleuters en Muziek

Zodra het weer kan (in verband met corona) start in muziekschool Globe Hilversum een korte cursus voor kleuters van zes lessen. Tijdens de lessen wordt er gezongen, bewogen op muziek, eenvoudige muziekinstrumenten gebruikt en veel plezier beleefd.
Ook komt het noteren en lezen van muziek, in zeer eenvoudige vorm, aan de orde.
De muziek wordt aangeboden in een contextrijke sfeer zoals past bij kleuters, met spel, fantasie en verhaal.

Data: zodra het weer kan, vindt u hier de data.   
Prijs: € 85,00 per cursist

In de lessen komen zingen, spelen, bewegen, luisteren en vastleggen (een eerste begin van notenleer) op steeds een verschillende manier aan bod. Via een muzikaal en fantasievol spel wisselen we liedjes af met bewegen op muziek, luisteren, kringspelletjes en het gebruik van eenvoudige muziekinstrumentjes en ander aansprekend materiaal. Het plezier maken staat hierbij voorop, maar onopgemerkt wordt er volop gewerkt aan de muzikale ontwikkeling. De kinderen krijgen de liedjes van de les op papier mee naar huis.

 

Inschrijven: website van Globe Hilversum.