Achtergrondinformatie over de cursus MoS

U gaat meedoen aan de cursus Muziek op Schoot.
Dat is een goede beslissing. Op een eenvoudige en speelse manier met muziek bezig zijn is voor het jonge kind dé manier om met muziekscholing te beginnen.
In de cursus kunt u nieuwe liedjes leren en idee├źn opdoen, die u thuis kunt voortzetten. Samen zingen, dansen of bewegen (bijvoorbeeld "Op een grote paddenstoel") is heel gezellig en zorgt voor een speels en goed contact met uw kind.
Eeuwenoude liedjes, die van ouder op kind overgedragen worden, en die, omdat ze zo goed van inhoud en melodie zijn, de tijd overleefd hebben, blijven behouden en zorgen voor cultuuroverdracht.
Tijdens de cursus zingen we ook een aantal van deze traditionele liedjes.
Door in de cursus en thuis met uw kind te zingen zorgt u voor een goede muzikale basis die van grote waarde is voor later.

De stem is het belangrijkste instrument van het jonge kind. Daarom wordt er tijdens de cursus veel gezongen.
Hierdoor oefent het kind de stembanden en leert het zuiver te zingen. Omdat de stembanden van kleine kinderen nog kort zijn, is hun stem hoog. Misschien valt het u tijdens de cursus op dat de liedjes hoger gezongen worden dan u gewend bent.
Tijdens de cursus gebruiken we eenvoudige instrumentjes. Het schept de mogelijkheid tot experimenteren, te oefenen met ritmes en samen plezier aan muziek te beleven. Mogelijk gebruiken we ook andere speeltjes en gebruiksvoorwerpen die passen bij de leeftijd van uw kind. Ze zijn vooral bedoeld om de muziekles luister bij te zetten en de concentratie te behouden.
Jong (onder het zesde/zevende jaar) aan een muziekinstrument (blokfluit, viool etc.) beginnen valt meestal niet aan te raden omdat het risico op de loer ligt dat uw kind er motorisch, muzikaal of mentaal nog niet aan toe is, de muziekles als een fiasco gaat ervaren en daardoor niets meer met muziekles te maken wil hebben.
De belangrijkste muziekles voor het jonge kind is dan ook het zingen en het plezier beleven aan muziek.

U zult merken dat in de cursus de liedjes veel herhaald worden: niet alleen tijdens één liedje, maar ook tijdens de hele cursus. Alleen door liedjes veel te herhalen zal het kind (en zullen ook de ouders) het liedje leren. Herhaling schept herkenning waarbij het kind zich veilig voelt en waardoor het zich dingen eigen maakt. Zoals u vast wel weet zijn jonge kinderen dan ook dol op herhaling.
Veel liedjes bij Muziek op Schoot zijn kort: deze liedjes zijn zeer geschikt voor dreumesen en peuters omdat ze gemakkelijk te onthouden zijn. De liedjes worden ook in een kindvriendelijk tempo gezongen.
Sommige (moeilijkere of langere) liedjes worden gebruikt als “zingen voor” het kind -dat later het liedje wel zal kunnen zingen- en de gemakkelijke als “zingen door” het kind. Door aan de cursus mee te doen worden ook veel andere ontwikkelingsgebieden dan de muzikale gestimuleerd: de taal/spraak, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke, de cognitieve ontwikkeling en de fantasie.

De lessen hebben een vaste structuur.
Het openings- en afsluitliedje zijn altijd hetzelfde.
Zo heeft de les een duidelijk begin en eind met een persoonlijke begroeting en dito afscheid nemen.

Tot slot hoop ik dat u samen met uw kind thuis de liedjes van de cursus en de bijbehorende activiteiten voort zult zetten en wens ik u alvast veel plezier met de cursus! Schroom niet om zelf vooral mee te doen tijdens de cursus: uw kind zal dat niet alleen erg leuk vinden maar er ook een voorbeeld aan nemen.