Muziek op Schoot

cursus volgen bij de kleine troubadourSamen zingen, spelen, bewegen, luisteren en muziekinstrumentjes gebruiken: de cursus Muziek op Schoot is een bonte verzameling van muziek- en spelactiviteiten waaraan u, als ouder/verzorger, gezellig samen met uw kind  kunt deelnemen.

Liedjes en muziek geven kleur aan de wereld van het jonge kind. Kinderen zingen zelf ook graag en vinden het leuk te experimenteren met geluid. Melodie en ritme hebben dan ook vaak direct hun aandacht.

Samen zingen is ontspannend, en zorgt voor een goede en gezellige sfeer. Voor de peuter vervelende activiteiten zoals opruimen of tandenpoetsen, gaan vaak gemakkelijker als er bij gezongen wordt.

Door het zingen van liedjes krijgt het natuurlijke vermogen tot het maken van muziek, waarmee ieder mens wordt geboren, de kans zich te ontwikkelen.
Dit is de manier om met jonge kinderen met muziek te beginnen. In de hectiek van alledag wil het samen zingen er nog wel eens bij inschieten. Sommige (oude) liedjes en spreekteksten raken vergeten.
Het zingen van allerlei – ook traditionele – liedjes is dan ook iets dat, met bijbehorende spelletjes en activiteiten, tijdens de cursus aan bod komt.
U krijgt de liedjes op papier mee naar huis zodat u ze thuis met uw kind kunt zingen. U hoeft u niet te laten weerhouden als u denkt dat u niet muzikaal bent. Dat hoeft u helemaal niet te zijn.
Uw kind zal het niet belangrijk vinden of u mooi kunt zingen, noten kunt lezen of een instrument kunt bespelen.
Waar het om gaat is dat u samen plezier beleeft aan de muzikale activiteiten.


Nieuwe cursus:

Nieuwe cursus Muziek op Schoot. In maart 2022 is er weer een cursus Muziek op Schoot van start gegaan bij muziekschool Globe in Hilversum. Bernadette Krans is werkzaam als muziekdocent bij Globe.
 


Opleidingen & Cursussen De Kleine Troubadour staat sinds 2011 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee  aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling en er wordt vrijstelling verleend voor het heffen van BTW.