Cursus Muziek aan Tafel

Muziek aan Tafel foto1 openingspaginaDe cursus Muziek aan Tafel is een korte, praktische cursus voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, die werken met dreumesen en peuters. Het is een kant-en-klaar-pakket inclusief liedjes en materialen, dat enthousiasmeert en aanzet tot creativiteit. In korte tijd leert de cursist om veel nieuwe liedjes op een speelse wijze aan te bieden, passend bij de ontwikkeling en de belevingswereld van het jonge kind. We oefenen in de praktijk en kijken natuurlijk ook naar de achtergronden. Kortom, de cursus Muziek aan Tafel is een onmisbare bron van inspiratie met een gedegen kennis-ondergrond voor iedereen die muziek voor jonge kinderen in de kinderopvang belangrijk vindt.

 

 

Het doel van de cursus
Aan het eind van de cursus kan de cursist:

  • een gevarieerde muziekactiviteit aan tafel van 20 minuten bieden aan dreumesen en peuters
    met één keer in het midden van tafel af voor flinke actie;
  • de basisvaardigheden voor een gedegen muziekactiviteit toepassen, muziekinstrumentjes, ander materiaal en muzieknummers inzetten in de muziekactiviteit;
  • een muziekactiviteit voorbereiden op papier;
  • veel liedjes aanbieden: het eigen liedrepertoire is uitgebreid.

Cursisten ontvangen bij voldoende praktische en theoretische vaardigheden na de cursus het certificaat ''Muziek aan Tafel in de kinderopvang''.

Waarom deze cursus
Kinderen beleven heel veel plezier aan muziek maken en liedjes zingen. Het schept een goede sfeer en onderlinge saamhorigheid. Een kindercentrum waar veel muziekactiviteiten gegeven worden is een kindercentrum waar kinderen met nog meer plezier naar toe gaan. Daarnaast worden door het geven van een gevarieerde muziekactiviteit naast de muzikale ontwikkeling veel andere ontwikkelingsgebieden aangemoedigd zoals de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de zintuiglijke en de emotionele ontwikkeling.

LocatieMuziek aan Tafel
De cursus Muziek aan Tafel vindt plaats op de locatie van de cursisten. De Kleine Troubadour verzorgt deze cursus
in-company binnen een straal van 135 kilometer vanaf Nigtevecht (bij Weesp). Cursisten die buiten deze straal wonen kunnen in een groep instromen. Ook cursisten die wel binnen deze straal wonen en als enige binnen hun organisatie willen deelnemen, kunnen instromen in een groep. Op het inschrijfformulier kunt u dit aangeven door het keuzerondje aan te vinken. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden in de nabije toekomst.

Aantal deelnemers
Het maximale aantal cursisten is vier. Het minimale aantal bedraagt twee.
 
Hoeveelheid en duur van de lessen

 

 

 

 


 

Elke les duurt 3 uur, van 9.00 - 12.00 of van 14.00- 17.00 uur.

Toetsing
Buiten het laten horen of men de nieuw geleerde liedjes beheerst, vindt er geen examinering plaats. Tijdens de cursus blijkt of de cursist het geleerde toe kan passen.

 Inbegrepen per cursist:

  • een werkboek;
  • een cd met 40 nieuwe liedjes voor het uitbreiden van het liedrepertoire;
  • een mini-cd met een aantal muzieknummers voor tijdens de muziekactiviteit.
  • een materialenpakket ter waarde van € 82,50 met daarin vier verschillende muziekinstrumentjes/materialen ten behoeve van de muziekactiviteit. Bij deze materialen horen liedjes. Deze zijn te vinden op de CD en in het werkboek. We oefenen deze ook samen in de cursus.

Zelf aan te schaffen door de organisatie:
De boeken ''Zingen met Likkepot'' en "Zingen met Duimelot'' met cd's, voor het opbouwen
van een liedrepertoire. Desgewenst kan De Kleine Troubadour deze boeken en cd's bestellen voor de 
cursisten.

Voorwaarden
Cursisten dienen een MBO niveau 3 of 4 te hebben. Zij hoeven geen noten te kunnen lezen of een muziekinstrument te kunnen bespelen. Cursisten kunnen rekenen op ongeveer 3 uur huiswerk per week.

Het dient de aanbeveling dat cursisten (zo goed als) zuiver zingen. Pas als een cursist zuiver zingt is zij in staat zelf nieuwe liedjes te leren en deze de kinderen aan te leren. Standaard is dan ook een korte telefonische zangtest, voor een goed deelname-advies aan de cursist.

Klik hier voor het inschrijfformulier

weer terug naar boven